Felhasználási feltételek

kereskedelmi társaságok Frike s.r.o 


, bejegyzett székhely: Práčská 1881/4, 106 00 Prága 10 - Záběhlice 
azonosítószám: 17234247 
, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe, C. szakasz , írja be a 368545 számot 
az áruk online áruházon keresztül történő értékesítéséhez a www.frike.cz internetcímen található

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A Frike s.r.o. kereskedelmi társaság jelen szerződési feltételei (a továbbiakban: szerződési feltételek) , székhelye: Práčská 1881/4, 106 00 Prága - 10 Záběhlice, azonosítószám: 17234247, bejegyezve a cég által vezetett cégjegyzékbe. A prágai Városi Bíróság C. szakasza írja be a 17234247 számot törvény (a továbbiakban: eladó) a Polgári Törvénykönyvről szóló, 89/2012. sz. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 1751. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően szabályozza a Ptk. a szerződő felek kölcsönös jogai és kötelezettségei, amelyek az eladó és más természetes személy (a továbbiakban: vevő) között létrejött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban: adásvételi szerződés) összefüggésben vagy alapján keletkeznek. eladó webáruháza. A webáruházat az eladó a www.frike.cz internetes címen található weboldalon (a továbbiakban: "honlap"), a weboldal felületén (a továbbiakban: áruház webes felülete) keresztül üzemelteti.

1.2. A feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha az eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy, vagy olyan személy, aki az áruk megrendelésekor üzleti tevékenysége vagy önálló hivatása részeként jár el.

1.3. A feltételektől eltérő rendelkezéseket az adásvételi szerződésben lehet megtárgyalni. Az adásvételi szerződés ettől eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a feltételekben foglaltakkal szemben.

1.4. A feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és a feltételek cseh nyelven készültek. Az adásvételi szerződés cseh nyelven köthető.

1.5. A feltételek szövegét az eladó megváltoztathatja, kiegészítheti. Ez a rendelkezés nem érinti a feltételek korábbi változatának hatálya alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

2. Felhasználói fiók

2.1. A vásárló weboldalon történő regisztrációja alapján a vásárló hozzáférhet annak felhasználói felületéhez. A vásárló a felhasználói felületéről (a továbbiakban: felhasználói fiók) rendelhet árut. Amennyiben az áruház webes felülete ezt lehetővé teszi, a vásárló regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül az üzlet webes felületéről.

2.2. A Vásárló a weboldalon történő regisztrációkor és az áru megrendelésekor köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókjában megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A vásárló által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

2.3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A vásárló köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni.

2.4. A vevő nem jogosult felhasználói fiókja harmadik fél számára történő használatára.

2.5. Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen akkor, ha a vevő [időtartam]-nál tovább nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésből (ideértve a feltételeket is) vállalt kötelezettségeit.

2.6. Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy folyamatosan elérhető, különös tekintettel az eladó hardver és szoftver berendezéseinek szükséges karbantartására, ill. harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása.

3. Az adásvételi szerződés megkötése

3.1. Az áruház webes felületén elhelyezett áruk minden bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles ezen árukra vonatkozóan adásvételi szerződést kötni. A Ptk. 1732. § (2) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

3.2. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az áruról, beleértve az egyes áruk árait és az áru visszaküldésének költségeit is, amennyiben ezen áruk természeténél fogva nem küldhetők vissza a szokásos postai úton. Az áruk árai tartalmazzák az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai addig maradnak érvényben, amíg azok az áruház webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg elfogadott feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.

3.3. Az áruház webes felülete az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. Az áruház webes felületén feltüntetett, az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó tájékoztatás csak abban az esetben érvényes, ha az árut Csehország területén belül szállítják.

3.4. Az áru megrendeléséhez a vásárló az áruház webes felületén található megrendelőlapot tölti ki. A megrendelőlap főként a következőkről tartalmaz információkat:

3.4.1. megrendelt árut (a megrendelt árut a vásárló az áruház webes felületének elektronikus kosarába "teszi"),

3.4.2. az áru vételárának fizetési módja, tájékoztatás a megrendelt áru szállításának szükséges módjáról és

3.4.3. tájékoztatást az áruk kiszállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban együttesen: „megrendelés”).

3.5. A megrendelés eladónak történő elküldése előtt a vevő ellenőrizheti és megváltoztathatja a vevő által a megrendelésben megadott adatokat, figyelembe véve azt is, hogy a vevő képes-e felismerni és kijavítani a megrendelésbe történő adatbevitel során fellépő hibákat. A vevő a megrendelést a „Megrendelés befejezése” gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben szereplő adatokat az eladó helyesnek tekinti. Az eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja ezt az átvételt a vevőnek e-mailben, a felhasználói fiókban vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: „vevő e-mail címe”). .

3.6. Az eladó a megrendelés jellegétől függően (áru mennyisége, vételár, becsült szállítási költség) mindig jogosult a vevőtől a megrendelés további visszaigazolását kérni (például írásban vagy telefonon).

3.7. Az eladó és a vevő közötti szerződéses jogviszony a megrendelés elfogadásának (elfogadásnak) kézbesítésével jön létre, amelyet az eladó e-mailben küld meg a vevőnek, a vevő e-mail címére.

3.8. A vevő vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor távoli kommunikációs eszközöket használ. Az adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a vevőnél a távközlő eszközök használata során felmerülő költségeket (internetkapcsolat költsége, telefonhívások költsége) a vevő maga fizeti, és ezek a költségek nem térnek el az alapköltségektől. mérték.

4. Áru ára és fizetési feltételek

4.1. A vevő az áru árát és az áru szállításával kapcsolatos költségeket az adásvételi szerződés szerint az eladónak az alábbi módokon fizetheti meg:

- készpénzben egy partnernél az eladó telephelyén a PCNET csoportnál, mint Lanškrounská 32, 571 01 Moravská Třebová ;

- utánvéttel a vevő által a megrendelésben megadott helyen;

- készpénz nélküli átutalással az eladó 222 302 776/0300 számú, a ČSOB as társaságnál vezetett számlájára ( a továbbiakban "eladói számla");

- készpénz nélküli fizetési rendszeren keresztül [… ……. .] ;

- készpénzmentes fizetési kártyával;

- harmadik fél által nyújtott kölcsön révén.

4.2. A vételáron felül a vevő köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket is.

4.3. Az eladó nem kér előleget vagy más hasonló fizetést a vevőtől. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6 pontjában foglaltakat az áru vételárának előzetes fizetési kötelezettségére vonatkozóan.

4.4. Készpénzes vagy utánvétes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor esedékes. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül esedékes.

4.5. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a változó fizetési jel megjelölésével együtt megfizetni. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételár fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeg jóváírásra kerül az eladó számláján.

4.6. Az eladó jogosult, különösen, ha a vevő nem ad további visszaigazolást a megrendelésről (3.6. pont), a teljes vételár megfizetését követelheti, mielőtt az árut elküldi a vevőnek. A Ptk. 2119. § (1) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.

4.7. Az áruk árából az eladó által a vevőnek adott kedvezmények egymással nem vonhatók össze.

4.8. Ha az üzleti kapcsolatokban bevett, vagy általánosan kötelező jogszabály előírja, az eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített fizetésekről adóbizonylatot - számlát - állít ki a vevőnek. Az eladó az általános forgalmi adó fizetője. Adóbizonylat – az eladó az áru árának megfizetése után állítja ki a vevőnek a számlát, és elektronikus formában elküldi a vevő e-mail címére.

4.9. Az adásvételi nyilvántartási törvény szerint az eladó köteles nyugtát kiállítani a vevőnek. Ezzel egyidejűleg köteles a beérkezett eladásokat az adóügyintézőnél online nyilvántartani; műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

5. Elállás az adásvételi szerződéstől

5.1. A vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §-ának rendelkezései szerint nem állhat el többek között az olyan termék adásvételi szerződésétől, amelyet a vevő kívánsága szerint módosítottak. személy, a gyors romlásnak kitett áruk, valamint olyan áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből, amelyek a szállítást követően helyrehozhatatlanul összekeveredtek más árukkal, a zárt csomagolású áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből, amelyet a fogyasztó eltávolított a csomagolásból és higiéniai okokból nem küldhető vissza, valamint az adásvételi szerződésből hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítására, ha az eredeti csomagolásukat megsértette.

5.2. Ha nem a szerződési feltételek 5.1. pontjában említett esetről van szó, vagy más olyan esetről, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől a 1829. § (1) bekezdése szerint. a Polgári Törvénykönyv szerint az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül, míg abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több alkatrész szállítása, ez az időszak az áru átvételének napjától számít. utolsó áruszállítás. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül meg kell küldeni az eladónak. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő az eladó által biztosított formanyomtatvány mintát használhatja, amely a feltételek mellékletét képezi. A vevő az adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozatát az eladó partnerének címére küldheti : PCNET csoport Lanškrounská 32, 571 01 Moravská Třebová vagy az eladó reklamace@frike.cz e-mail címére .

5.3. Az adásvételi szerződéstől a feltételek 5.2 pontja szerinti elállás esetén az adásvételi szerződés kezdettől fogva eláll. Az árut vissza kell küldeni a vevő-eladónak a következő címre: Frike sro, Zámecké nám. 4, 571 01 Moravská Třebová vagy a PCNET csoportnál, mint , Lanškrounská 32, 571 01 Moravská Třebová , tizennégy (14) napon belül az adásvételi szerződéstől való elállásnak az eladónak történő kézbesítésétől számítva. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a vevőt terheli az áru eladónak történő visszaküldésével járó költségek, még akkor is, ha az árut jellegéből adódóan a szokásos postai úton nem lehet visszaküldeni.

5.4. Az adásvételi szerződéstől a feltételek 5.2. pontja szerinti elállás esetén az eladó az adásvételi szerződéstől való elállást követő tizennégy (14) napon belül köteles visszaadni a vevőtől kapott pénzt, azokkal megegyező módon. az eladó kapta őket a vevőtől. Az eladó az áru vevő általi visszaküldésekor vagy más módon is jogosult a vevő által nyújtott teljesítményt visszaadni, ha a vevő beleegyezik és a vevőt nem terheli többletköltség. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzt visszaadni a vevőnek, mielőtt a vevő visszaküldi neki az árut, vagy bizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak.

5.5. Az eladó jogosult az áruban okozott kár megtérítési igényét egyoldalúan beszámítani a vevő vételár-visszatérítési igényébe.

5.6. Azokban az esetekben, amikor a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől a Ptk. 1829. § (1) bekezdése szerint, az eladó is jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, egészen az áru átvételéig. a vevő által. Ebben az esetben az eladó a vételárat indokolatlan késedelem nélkül, készpénz nélkül, a vevő által megjelölt számlára visszatéríti a vevőnek.

5.7. Ha az áruval együtt ajándékot is átadnak a vevőnek, az eladó és a vevő között az ajándékozási szerződés azzal a felmondási feltétellel jön létre, hogy ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozásra vonatkozó ajándékozási szerződés hatályát veszti, a vevő köteles az árut ajándékkal együtt visszaküldeni az eladónak.

6. Áruszállítás és szállítás

6.1. Abban az esetben, ha a fuvarozási módot a vevő külön kérése alapján kötik meg, a vevő viseli az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos kockázatot és minden többletköltséget.

6.2. Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre leszállítani, úgy a vevő köteles az árut átvételkor átvenni.

6.3. Ha a vevő részéről felmerült okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben megjelölttől eltérő módon szükséges leszállítani, a vevő köteles megfizetni az áru ismételt leszállításával járó költségeket, ill. más szállítási módhoz kapcsolódó költségek.

6.4. A Vevő az áru fuvarozótól történő átvételekor köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és hiba esetén haladéktalanul értesíteni a szállítót. A küldeménybe való illetéktelen behatolást jelző csomagolás megsértése esetén a vevőnek nem kell átvennie a szállítmányt a szállítmányozótól.

6.5. A felek további jogait és kötelezettségeit az áruszállítás során az eladó speciális szállítási feltételei szabályozhatják, ha azt az eladó kiadta.

7. Hibás teljesítésből eredő jogok

7.1. A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925. §-ának, 2099-2117. §-ának és 2161-2174. §-ának rendelkezései) az irányadók. A fogyasztóvédelemről szóló 634/1992.

7.2. Az eladó felelősséggel tartozik a vevő felé, hogy az áru átvételkor hibátlan. Az eladó különösen felelős a vevő felé azért, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette az árut:

7.2.1. az áru rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben a felek megállapodtak, megállapodás hiányában pedig azokkal a tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amelyeket a vevő az áru jellegére tekintettel és a reklám alapján elvárt. általuk végrehajtott,

7.2.2. az áru alkalmas arra a célra, amelyet az eladó a használatukra vonatkozóan megjelöl, vagy amelyre az ilyen típusú árukat általában használják,

7.2.3. az áru minősége vagy kialakítása megfelel a szerződött mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy kivitelt a szerződéses minta vagy modell szerint határozták meg,

7.2.4. az áru a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban és

7.2.5. az áru megfelel a jogszabályi előírásoknak.

7.3. A szerződési feltételek 7.2 pontjában foglalt rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített árukra olyan hibára, amelyre alacsonyabb áron állapodtak meg, az áru szokásos használatából eredő elhasználódására, abban az esetben, ha használt árut olyan hibára, amely megfelel az áru vevő általi átvételekor fennálló használati vagy kopási fokának, vagy ha ez az áru jellegéből következik.

7.4. Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül nyilvánvalóvá válik, úgy tekintjük, hogy az áru már az átvételkor hibás volt. A vásárló a fogyasztási cikken keletkezett hibából eredő jogát az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül jogosult gyakorolni.

7.5. A hibás teljesítéshez való jogát a vevő az eladó telephelye szerinti címen gyakorolja, ahol a reklamáció elfogadása az értékesített áruk köre tekintetében lehetséges, esetleg a székhelyen vagy a telephelyen is.

7.6. A feleknek az eladó hibafelelősségével kapcsolatos további jogait és kötelezettségeit az eladó reklamációs eljárása szabályozhatja.

8. A szerződő felek egyéb jogai és kötelezettségei

8.1. A vevő az áru teljes vételárának megfizetésével szerzi meg az áru tulajdonjogát.

8.2. A vevővel kapcsolatban az eladót nem köti semmilyen magatartási kódex az 1826. § (1) bekezdésének rendelkezései értelmében. e) pontja alapján a Ptk.

8.3. Az eladó a fogyasztói panaszokat a reklame@frike.cz elektronikus címen kezeli . Az eladó a vevő panaszának kezeléséről tájékoztatást küld a vásárló e-mail címére.

8.4. Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése a Cseh Kereskedelmi Felügyelet feladata, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, azonosítószám: 000 20 869, internetcím: https:/ /adr.coi.cz/cs. A https://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform használható az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződésből eredő viták rendezésére.

8.5. A Cseh Köztársaság Európai Fogyasztói Központja, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, internetcím: https://www.evropskyspotrebitel.cz az Európai Parlament és a Tanács rendelete értelmében a kapcsolattartó pont. EU) 2013. május 21-i 524/2013 sz. a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (Rendelet az online fogyasztói jogviták rendezéséről) .

8.6. Az eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést a hatáskörébe tartozó illetékes kereskedelmi iroda végzi. A Személyes Adatvédelmi Hivatal felügyeli a személyes adatok védelmét. A Cseh Kereskedelmi Felügyelőség meghatározott mértékben felügyeli többek között a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartását.

8.7. A vevő ezennel átvállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Ptk. 1765. § (2) bekezdése értelmében.

9. Személyes adatok védelme

9.1. 9.1. Az Ön tájékoztatási kötelezettsége a vásárló felé a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos természetes személyek védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkével összhangban. a 95/46/EK irányelv (Általános Adatvédelmi Rendelet) (a továbbiakban: GDPR rendelet) hatályon kívül helyezése a vevő személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítése céljából történő kezelésével kapcsolatban, ennek tárgyalása céljából. szerződést és az eladó közkötelezettségei teljesítése érdekében az eladó külön okirat útján teljesíti.

10. Kereskedelmi üzenetek küldése és cookie-k tárolása

10.1. A vevő hozzájárul ahhoz, hogy az eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzletével kapcsolatos információkat a vevő e-mail címére küldjön, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az eladó kereskedelmi üzeneteket küldjön a vevő e-mail címére. Az eladó a GDPR rendelet 13. cikkében foglalt, a vásárló személyes adatainak üzleti kommunikáció küldése céljából történő kezelésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségét a vásárlóval szemben külön dokumentumon keresztül teljesíti.

10.2. A vevő beleegyezik, hogy úgynevezett cookie-kat tároljon számítógépén. Abban az esetben, ha lehetőség van a weboldalon történő vásárlásra és az eladó adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítésére anélkül, hogy a vevő számítógépén úgynevezett cookie-k kerülnének tárolásra, a vásárló az előző mondat szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja. .

11. Szállítás

11.1. A vevő a vevő e-mail címére kézbesíthető.

12. Záró rendelkezések

12.1. Ha az adásvételi szerződéssel létrejött kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó.

12.2. A szerződési feltételek 12.1 pontja szerinti jogválasztással a fogyasztót nem fosztják meg a jogrend azon rendelkezései által biztosított védelemtől, amelytől szerződésben nem lehet eltérni, és amely ennek hiányában egyébként alkalmazandó lenne. a szerződéses kötelezettségekre irányadó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Róma I.) 6. cikk (1) bekezdése szerinti jogválasztásról.

12.3. Ha a feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy azzá válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

12.4. Az adásvételi szerződést a feltételekkel együtt az eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

12.5. A feltételek melléklete az adásvételi szerződéstől való elálláshoz szükséges formanyomtatvány mintája.

12.6. Elérhetőségek : szállítási cím Frike s.r.o., Zámecké náměstí 4. szám, 571 01 Moravská Třebová vagy a PCNET csoport Lanškrounská 32, 571 01 Moravská Třebová néven , e - mail cím info@frike.cz10 570 +4207 570

Prágában 2022. november 2 - án

 

Spinner
Cookies Cookies

Szükségünk van az Ön hozzájárulására az egyéni adatok felhasználásához, hogy Ön többek között az érdeklődési körével kapcsolatos információkat tudjon megjeleníteni. Kattintson az „OK” gombra a beleegyezés megadásához.

Megtagadhatja a beleegyezést itt.

Itt saját preferenciái szerint testreszabhatja a cookie-beállításokat.